Sending newsletters and large amounts of email

Het is mogelijk om bij ons een grote hoeveelheid email te versturen, zoals nieuwsbrieven. Er zijn echter een aantal belangrijke regels die u in acht moet nemen. Dit verzekert dat uw email effectief verzonden worden.

Het is enkel toegelaten om emails te versturen naar adressen waarvan de ontvanger expliciet heeft aangegeven dat hij dit wenst. In het kader van GDPR dient u dit ook te kunnen aantonen. Daarnaast dient u een mogelijkheid te voorzien aan de ontvanger om zich eenvoudig uit te schrijven. Het versturen van ongevraagde email (SPAM) is niet toegestaan.

Er zijn een aantal limieten van toepassing op het verzenden van grote hoeveelheden email. Deze limieten zijn er om te voorkomen dat u de server overbelast door een te grote hoeveelheid email tegelijk te versturen. Vaak zal u ook in de software die u gebruikt de mogelijkheid vinden om deze limieten in te stellen.

Email versturen vanaf uw computer met SMTP

Via SMTP kan maximaal 100 email per uur verzenden. SMTP is bedoeld voor uw dagdagelijkse activiteiten. We raden u dan ook aan om gebruik te maken van een online-systeem voor het verzenden van grote hoeveelheden email.

Email verzenden via uw website

Indien u gebruik maakt van een CMS of webshop zal u vaak een plugin vinden om van hieruit email te verzenden. Daarnaast is er allerlei software beschikbaar om dit te doen. Hierbij geldt een limiet van 500 emails per uur. Indien u meer mails tegelijk wenst te verzenden kan u hierover contact met ons op te nemen.


Tags: email, bulk, newsletter, mass, limit, smtp