What should I do if I cannot reach my website?

Indien u bij het bezoeken van uw website deze niet te zien krijgt kan dit wijzen op een probleem met één van onze servers danwel een probleem met uw internetverbinding. Om u zo snel mogelijk weer op weg te helpen lijsten we hieronder op hoe u dit kan vaststellen. In de meeste gevallen zal u zowel problemen ondervinden met zowel uw website, cPanel en email daar deze zich op dezelfde server bevinden.

Probleem met de server

Er zijn verschillende manieren om vast te stellen of er al dan niet een probleem is met één van onze servers.

  • Via status.how2.be kan u de actuele status van onze servers bekijken. Indien u hier een rode indicator ziet mag u er vanuit gaan dat er een probleem is aan onze kant. Indien het probleem niet op 15 minuten kan opgelost worden zullen we deze pagina ook bijwerken met meer informatie over de aard van het probleem.
  • Via isup.me kan u controleren of een website bereikbaar is vanop internet. Indien deze website ook aangeeft dat uw website niet bereikt kan worden mag u er vanuit gaan dat er een probleem is aan onze kant.

In bovenstaande gevallen is er zelf weinig dat u kan ondernemen. Onze servers worden via verschillende manieren in de gaten gehouden en automatisch beheerd. De kans is dan ook groot dat we reeds op de hoogte zijn van het probleem of dat er reeds een actie ondernomen is. Aarzel echter niet om met ons contact op te nemen indien het probleem niet opgelost is na 15 minuten of zich meermaals na elkaar voordiet.

Indien er zich daadwerkelijk een ernstig probleem zou voordoen met onze servers of het netwerk in het datacenter, zullen we u hiervan op de hoogte houden via onze website danwel via een gerichte communicatie aan de getroffen klanten.

Probleem met uw internetvebinding

Indien er geen probleem is met onze server en uw website bereikbaar lijkt vanop internet, betreft het vermoedelijk een probleem tussen uw internetverbinding en onze server.

De meest voorkomende reden dat u uw website niet kan bereiken is dat uw IP adres geblokkeerd werd door de firewall van onze server. Dit kan gebeuren indien u teveel verbindingen maakt op korte tijd, te vaak een fout wachtwoord gebruikt of een programma op uw computer een gesloten poort porbeert aan te spreken. In dat geval zullen alle apparaten die deze internetverbinding gebruiken geen toegang meer krijgen tot onze server. Afhankelijk van de inbreuk zal uw IP adres tijdelijk danwel permanent geblokkeerd worden.

Door uzelf aan te melden op how2.be en hierna "Account Beheren" te kiezen, krijgt u meteen een bericht indien uw IP adres geblokkeerd is. Indat geval zal de blokkering ook automatisch verwijderd worden na enkele minuten. Deze melding bevat ook een omschrijving waaruit u mogelijk kan afleiden waardoor het probleem veroorzaakt wordt. Indien u hierbij vragen heeft of meent dat deze blokkering onterecht gebeurt vragen wij u om met ons contact op te nemen.

Indien u niet geblokkeerd bbent door onze firewall en toch uw website niet kan bereiken is er vermoedelijk een ander probleem. In een aantal gevallen is het mogelijk dat uw computer, router, modem en/of internetprovider niet de juiste gegevens gebruikt om onze server te bereiken. Dit kan gebeuren na het wijzigen van de DNS gegevens of indien uw website verhuist werd naar een andere server. Deze apparaten herstarten of in uw browser even "Private Browising" te kiezen lost dit probleem meestal het snelst op. Probeer indien mogelijk om uw website via een andere internetverbinding (bv. 3G op uw smartphone) te bereiken.


Tags: server, site, error, unreachable, down, problem, dns, ipconfig;flush, cache, firewall